O Europie i Unii - EUropa da się lubić!
Kategorie: Wszystkie | Aktualności | Artykuły | Fotoreporter | Z archiwuim UE
RSS
czwartek, 20 lutego 2014

Parlament Europejski w czasie Zimnej Wojny naciskał na reżimy za Żelazną Kurtyną. Dzięki temu bały się pójść na całość z represjami. Robotników, którzy protestowali w Gdańsku reżim też nazywał terrorystami. Oglądając ten film myślałem o Ukrainie. I o tym co w takiej sytuacji doradzałby Zbigniew Brzeziński?

wtorek, 18 lutego 2014

czuję że PL w KE będzie reprezentować kobieta. wyprzedzi innych kandydatów jak w wyścigu F1 na ostatniej prostej. dziś o niej cisza :)

poniedziałek, 17 lutego 2014
sobota, 15 lutego 2014

Europoseł Ziobro: o złożeniu do min. sprawiedliwości projektu ustawy (co z tego, że jako EUROPOSEŁ nie ma inicjatywy ustawodawczej w krajowym parlamencie :) )

Europoseł Piotrowski: sugeruje że TRYBUNAŁ W STRASBOURGU jest organem UE

 

(TV TRWAM ma ładne studio programu o PARLAMENCIE EUROPEJSKIM, a może to w PE jest takie? ciekawe czy dostaje dotacje z UE na ten program, robiący ludziom wodę z mózgu)

sobota, 08 lutego 2014

W USA zawsze widzi się szanse a w UE zagrożenia - tak jak w przypadku Gazu Łupkowego. W USA nie ma strachu przed mobilnością - Friedbert Pfluger podczas Weimarskiego Trójkąta Gospodarczego.

Kraje których gospodarka oparta jest na produkcji a nie usługach i finansach. (WNIOSEK z #Weimarskiego Trójkąta Gospodarczego)

Jerzy Buzek podczas Weimarskiego Trójkąta Gospodarczego:

- UE potrzebuje czystych technologii spalania węgla

- Gaz Łupkowy szansą

- Wymagania emisji CO2 powinny być dostosowane do każdego kraju

- Przemysł Obronny lokomotywą reindustrializacji i postępu technicznego, tak jak kiedyś armia USA w wypadku rozwoju internetu.

 

#Jerzy Buzek chce by lokomotywą rozwoju Europy po kryzysie był przemysł obronny. Janusz Piechociński marzy o europejskim Facebooku, Google i Microsofcie a Sigmar Gabriel zachwyca się tempem integracji UE. Wszystko pod hasłem Reindustrializacja:. Hasło bez przemyślenia szczegółów i spojrzenia na szerszy kontekst może stać się słowem wytrychem jak GENDER. Prowadzona z głową i bez zapominania o innych ważnych zagadnieniach, na styku integracji i rewolucji technologicznej ery Internetu i komórek może stać się źródłem dobrobytu. 

w pewnych dziedzinach polska gospodarka w większym zakresie jest osadzona w internecie niż gospodarka francuska


niedziela, 02 lutego 2014

Gowinowcy chcą "kontrolowanej likwidacji strefy €uro" - efekt? dominacja marki niemieckiej i banku tego kraju a nie waluty zarzązdanej kolegialnie. Tak się kombinuje jak się nie ma nic do zaproponowania.

ustanowienie państw bałtyckich w ramach partnerstwa wschodniego ue odpowiedzialnymi za demokratyzację białorusi i ewentualną integrację z ue spowodowałoby wzrost ich znaczenia politycznego w ue i wobec rosji a także zmniejszenie napięć między litwą a polską, poprzez wyrównanie dysrproporcji znaczenia

sobota, 25 stycznia 2014

 

 Strasburg, 15/01/2014.

 

Nowe unijne zasady dotyczące zamówień publicznych i umów koncesyjnych przyjęte przez Parlament w środę zapewnią lepszą jakość usług w stosunku do poniesionych kosztów, w przypadku przetargu na towary, usługi lub wykonanie prac ogłaszanego przez władze publiczne. Nowe przepisy ułatwią również dostęp do zamówień mniejszym firmom oraz wprowadzą bardziej restrykcyjne zasady zatrudniania podwykonawców.

 Nowy projekt legislacyjny, uzgodniony już nieformalnie z Radą w czerwcu 2013 roku, wprowadza zmiany do obecnych przepisów odnoszących się do zamówień publicznych i po raz pierwszy wprowadza powszechne unijne standardy dla umów koncesyjnych, w celu wspomagania uczciwej konkurencji oraz zapewnienia efektywniejszego wykorzystywania pieniędzy poprzez wprowadzenie nowych kryteriów rozstrzygania przetargów, którymi są aspekty środowiskowe, innowacyjne i korzyści społeczne przedstawionej oferty.

 Władze publiczne wydają około 18% PKB zamawiając wykonanie prac, towary lub usługi, co czyni przetargi publiczne istotnym środkiem do osiągania konkretnych celów społecznych. "Nowe zasady są dla obywateli sygnałem, że maja prawo, aby publiczne pieniądze były używane do osiągnięcia najlepszych możliwych efektów", powiedział Marc Tarabella (S&D, BE), odpowiedzialny za sprawozdanie.

 Uzyskanie najwyższej jakości

 Dzięki nowemu kryterium, jakim jest "najwyższa korzyść ekonomiczna", władze publiczne będą mogły przykładać większą wagę do jakości, kwestii wpływu na środowisko oraz korzyści społecznych ofert, wciąż jednak biorąc pod uwagę cenę oraz koszty wynikające z cyklu życia przedstawionych w ofercie produktów. "Nowe kryteria zakończą dyktaturę najniższej ceny, sprawiając że to jakość będzie najistotniejsza", wyjaśnił Marc Tarabella.

 Innowacyjne rozwiązania

 Posłowie odnieśli sukces, wprowadzając nowa procedurę, w celu zwiększenia innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na zamówienia publiczne. Pozwoli ona organom publicznym ogłaszać zamówienia nastawione na rozwiązywanie konkretnych problemów, zostawiając oferentowi i kontrahentowi pole manewru pozwalające na wspólne opracowywanie nowatorskich rozwiązań.

 Mniej biurokracji i łatwiejszy dostęp dla mniejszych firm

 Nowe zasady składania wniosków będą prostsze, zawierać będą one "Jednolity europejski dokument specyfikujący zamówienie' oparty na deklaracjach oferentów. Tylko wygrywający oferent będzie zobowiązany do przedstawienia oryginalnej dokumentacji, powinno to o 80% zmniejszyć administracyjne obciążenie firm, jak ocenia Komisja Europejska. Nowe przepisy pozwalają także rozbicie kontraktów na mniejsze części, co ułatwi mniejszym firmom ubieganie się o nie.

 Bardziej restrykcyjne zasady zatrudniania podwykonawców

 W celu ograniczania dumpingu społecznego oraz zapewnienia, że prawa pracowników są przestrzegane, nowe przepisy wprowadzą surowsze zasady dotyczące "rażąco niskich" ofert i zatrudniania podwykonawców. oferty niezgodne z prawem EU mogą zostać wykluczone z przetargu.

 Brak pośpiechu w prywatyzacji usług publicznych

 Porozumienie dotyczące nowych zasad dotyczących umów koncesyjnych, kładzie nacisk na to, aby państwa członkowskie mogły same decydować o tym, czy firmy państwowe, czy prywatne będą dostarczać usługi publiczne. Nowe przepisy nie wymagają prywatyzacji państwowych dostawców usług publicznych, stwierdzono w tekście. Ponadto, potwierdzając, że woda jest niezwykle istotnym dobrem publicznym, posłowie zaakceptowali wykluczenie jej z zakresu stosowania nowych zasad dotyczących koncesji.

 Kolejne kroki 

Dyrektywy wejdą w życie 20 dni po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, następnie państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na wprowadzenie przepisów do prawa krajowego.

 LINKI

 

Informacje pogłębione: Zamówienia publiczne

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140110BKG32432/html/New-EU-rules-on-public-procurement-ensuring-better-value-for-money

 

Informacje pogłębione: Umowy koncesyjne

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130513BKG08223/html/EU-rules-on-awarding-concession-contracts-Q-and-A

 

Przyjęty tekst dostępny będzie tutaj (15.01.2014)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

 

Nagranie debaty (14.01.2014)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1389708164955

 

Sylwetka sprawozdawcy: Marc Tarabella (S&D, BE) (Zamówienia publiczne i infrastruktura)

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/29579/MARC_TARABELLA_home.html

 

Sylwetka sprawozdawcy: Philippe Juvin (EPP, FR)

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96884/PHILIPPE_JUVIN_home.html

 

 Ścieżka legislacyjna (Zamówienia publiczne) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0438(COD)&l=en

 

Ścieżka legislacyjna (Infrastruktura)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0439(COD)&l=en

 

Ścieżka legislacyjna (Umowy koncesyjne)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0437(COD)&l=en

 

 

 

Kontakt:
Dorota KOLIŃSKA
Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego

Adresse e-mail: prasa-PL@europarl.europa.eu
Numéro de téléphone à Strasbourg: (32-2) 28 32787 (BXL)
Numéro de téléphone à Strasbourg: (33-3) 881  76725 (STR)
Numéro de GSM - portable: (+32) 498 98 32 80

 

 

 

 

 

rosję boli serbia aspirująca do ue.ukraiński reżim zadający ból narodowi nie. geopolityka.może ue niech nie bolą chiny i prawa człowieka?

trójkąt weimarski + ukraina = kwadrat? czy to by rozwiązało kwadraturę koła?

piątek, 17 stycznia 2014

http://www.rozathun.pl/wp-content/uploads/2014/01/Raport_10_minut_plus_Zadania_wykonane3.pdf

Do ciekawego raportu warto dodać, że Róża Thun była jednym z trzech polskich posłów do PE, którzy wstrzymali się w sprawie ACTA na długo przed protestami przeciw tej umowie. W ten sposób wykazała się intuicją polityczną (a może nawet czujnością rewolucyjną). :)

http://www.rozathun.pl/raport

euroobserver.eu

Wypromuj również swoją stronę