O Europie i Unii - EUropa da się lubić!
Kategorie: Wszystkie | Aktualności | Artykuły | Fotoreporter | Z archiwuim UE
RSS
poniedziałek, 04 czerwca 2018
niedziela, 03 czerwca 2018
sobota, 02 czerwca 2018

- Jeśli nie liczyć umowy podpisywanej z dostawcą dostępu, Internet jest prawie całkowicie pozbawiony formalnych regulacji – można przeczytać w napisanym w 1998 r. a wydanym w Polsce rok później przewodniku pt. Internet, Angusa J. Kennedy'ego. - Nie oznacza to jednak, że w Sieci panuje zupełne bezhołowie. Obowiązuje netykieta – czytamy dalej.

W roku 2018 już wiemy, że netykieta i regulaminy poszczególnych serwisów nie wystarczają. Zderzenie Facebooka z Parlamentem Europejskim, który przesłuchał Marka Zuckerberga – twórcę Facebooka, poprzedzone aferą z udostępnieniem danych firmie Cambridge Analitica, co doprowadziło do spadku wartości Facebooka pokazało, że internet nie może regulować się samorządnie bo to nie wystarcza i nie jest rzeczywistością autonomiczną. Jest częścią realu, tylko że na serwerach i podlega tak samo prawu.

Dziś Parlament Europejski wymaga od Facebooka stosowania RODO i dania użytkownikom prawa do trwałego usunięcia danych.

Facebook zderzył się z realem bo jest najbardziej zaawansowanym serwisem w Internecie. Było to dla niego zderzenie bolesne ale podjęcie dialogu jest dla jego twórców szansą stania się częścią awangardy w sklejaniu wirtualnej rzeczywistości z realem.

Zuckerberg przed Parlamenetem Europejskim

Spotkanie Marka Zuckerberga – założyciela i szefa Facebooka z posłami do Parlamentu Europejskiego 22 mają 2018 owocowało w wymianę ważnych deklaracji:

Co Unia Europejska zarzuca Facebookowi:
1.Fakenewsy wpływają na wyniki wyborów
2.Fałszywe profile wpływają na rzeczywistość polityczną
3.Molestowanie przez Internet, tzw. bulling prowadzi do śmierci nieletnich użytkowników.
 
Co zrobił Facebook zdaniem Zuckerberga:
1.Ograniczył dostęp do danych osobowych dla aplikacji, dla których FB jest platformą.
2.Zlikwidował 99% kont ISIS na Facebooku
3.Wciąż uszczelnia i będzie uszczelniał bezpieczeństwo danych
 
A ponadto zdaniem Zuckerberga:
1.Startupy nie mogą być ograniczane gorsetem regulacji
2.Modelem biznesowym Facebooka są przeważające zyski z reklamy
3.UE żąda od FB zastosowania RODO i umożliwienie trwałego usuwania danych
 
Postęp techniczny jest siłą napędową zmian politycznych. Odpowiadają na niego władze Europy. Jeśli Facebook i Unia Europejska będą współpracować mogą doprowadzić do istotnych zmian:

1. Internet to, jak się kolejny raz okazało, nie jakaś alternatywna rzeczywistość, odlotowy underground dla buntowników i anarchistów. To część realu choć wirtualna i wymaga regulacji tak samo jak ruch drogowy, prawo cywilne, karne lub prasowe. Kłopoty Facebooka z ujawnieniem danych firmie Cambridge Analitica, przez które firma straciła dużą część swej wartości, to nie przejście Facebooka z etapu bycia startupem do ery bycia korporacją bo to już kiedyś się stało lecz bolesne przekonanie się przez jego właścicieli, że to nie Facebook narzuca reguły gry światowi biznesu a raczej nowe internetowe biznesy muszą się do już istniejących reguł dostosować.

2. Unia Europejska może przekształcić się w byt zbliżony do Państwa Federalnego nie w wyniku nowego traktatu lub strategicznej decyzji a przy okazji. Dojście do takiego stanu może być efektem jej codziennej działalności, każdej najdrobniejszej uchwały lub rozporządzenia. RODO, zakaz geoblokowania, projekty obronne są jak drobne ziarnka piasku wypełniające federalną wizję. Unia jako federacja państw powstaje powoli, lecz zauważona jako taka może zostać dopiero gdy nią będzie, bo powstaje w wyniku powolnego tworzenia struktury a nie rewolucji lub wielkiego planu politycznego. 
Lubię to
Marcin Matuzik 

Netykieta czyli sieciowy savoir – vivre:
Netykieta jest pojęciem będącym zlepkiem słów „net” i „etykieta”. Można ją znaleźć na niemal każdym serwerze oferującym darmowe konta WWW i e-mail, w Internetowych portalach i na innych poświęconych różnym zagadnieniom Internetu stronach. Oficjalnym opracowaniem Netykiety jest dokument RFC 1855i, lecz najbardziej znanym jest opracowany przez Arlene Rinaldiii, amerykańskiego konstruktora Internetu na jednej z uczelni. Netykieta dotyczy przede wszystkim reguł obowiązujących przy korzystaniu z poczty elektronicznej i tego co można umieścić na stronach WWW. Rzadziej zasad korzystania z grup dyskusyjnych i kanałów IRCiii. Jest całościowym zbiorem norm obyczajowych dotyczących sprawnego korzystania z różnych funkcji Internetu.
W zakresie korzystania z poczty elektronicznej netykiety zabraniają np:
1)przekazywania informacji nieprawdziwych;
2)rozsyłania reklam lub informacji do osób które wcześniej nie wyraziły zgody na taką korespondencjęiv;
3)zwracania nadawcy uwagi na błędy literowe;
4)podszywania się pod inne osoby;
5)wysyłanie anonimów;
6)wysyłania za długich listów mogących zablokować dostęp do skrzynki pocztowej odbiorcy;
Netykieta w tym zakresie kieruje do użytkowników poczty również zalecenia i ostrzeżenia np:
1)wypełniania okna tematu wiadomości;
2)dokładnego przemyślenia treści listu, którego po wysłaniu nie można już cofnąć;
3)ostrożność w odpowiadaniu na listy pochodzące z grup dyskusyjnych.v Nasza odpowiedź może wtedy dotrzeć do wszystkich osób do których dotarł list, na który odpowiadamy, a nie tylko do jego nadawcy;
4)cytowanie tylko fragmentów listu, do którego odnosi się odpowiedź;
5)sprawdzanie poczty codziennie (w miarę możliwości) i nie przekraczanie dozwolonego miejsca na nią na dysku serwera;
6)usuwanie z serwera zbędnych przesyłek;vi
7)zakładanie, że poczta może być przejęta przez innych;
8)nie podpisywanie się zbyt długim podpisem np. przekraczającym 4 linie;
Netykiety definiują również ograniczenia i dobre obyczaje dotyczące stron WWW, zasady związane z korzystaniem z kanałów IRC, grup dyskusyjnych i innych funkcji Internetu.vii
Reguły definiowane przez Netykiety odnoszą się więc zarówno do zasad obyczajowych i kulturalnych korzystania z Internetu, jak i przestrzegania dyscypliny technicznej zmniejszającej ryzyko powodowania w globalnej sieci, podczas korzystania z niej, szkód innym jej użytkownikom. Netykietę można porównać do kodeksu etyki zawodowej lub środowiskowej, gdyż zalecają normy deontologii medialnejviii. Internet jest zjawiskiem, w którym reguły dotyczące tego wirtualnego świata nie wyłączają, ale nakładają się na inne kodeksy etyczne. Ponadto niektóre zalecenia zawarte w netykietach można znaleźć w regulaminach firm oferujących darmowe konta e-mail i WWW, oraz w innych zbiorach praw dotyczących Internetu np. prawie prasowym, prawie autorskim, kodeksach etyk medialnych i ustawie o ochronie danych osobowych.

Trzy typy trolli internetowych:
1) Fake'owe konto/ konto fikcyjne/ zmyślone 
2) Konto z prawdziwą tożsamością i wizerunkiem stworzone bez wiedzy ich właściciela
3) Konto z prawdziwą tożsamością i wizerunkiem stworzone za wiedzą lub przez samego ich właściciela a udostępnione trollowni np. zaprzyjaźnionej partii
Są też prawdziwi ludzie wynajęci, opłaceni, świadczący usługi lub będący pracownikami kogoś, dla kogo pracują.

03:37, eu2012mm
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 29 maja 2018

· Przepisy państwa przyjmującego dotyczące wynagrodzenia obejmą pracowników delegowanych

· Delegowanie może trwać do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy

· Pracownicy delegowani będą skuteczniej chronieni przed oszustwami i wyzyskiem

Pracownicy delegowania czasowo do pracy w innym państwie UE otrzymają takie same wynagrodzenia za tę samą pracę w tym samym miejscu, zgodnie z aktualizacją przepisów przyjętą we wtorek.

Aktualizacja przepisów, która przyjęta została 456 głosami do 147, przy 49 wstrzymujących się od głosu, ma zapewnić lepszą ochronę delegowanych pracowników oraz uczciwą konkurencję.

Równe wynagrodzenia

Zgodnie z uzgodnionym tekstem wszystkie zasady wynagradzania obowiązujące w kraju przyjmującym muszą mieć zastosowanie do pracowników delegowanych. Oprócz przepisów państwa członkowskie mogą stosować reprezentatywne regionalne lub sektorowe układy zbiorowe. Do tej pory miało to miejsce jedynie w sektorze budownictwa.

Poprawa warunków pracy

Koszty związane z podróżą, wyżywieniem i zakwaterowaniem powinny być opłacane przez pracodawcę, a nie powinny być potrącane z wynagrodzenia pracownika. Pracodawcy będą również musieli zapewnić godne warunki zakwaterowania pracowników delegowanych, zgodne z przepisami krajowymi.

Delegowanie: ile może trwać

Czas trwania delegowania ustalono na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy. Po upływie tego terminu pracownik nadal mógłby przebywać i pracować w państwie członkowskim, do którego został oddelegowany, ale zacząłby podlegać warunkom zgodnym z przepisami prawa pracy państwa przyjmującego.

Ochrona przed oszustwami

W przypadku delegowania służącego jedynie obejściu przepisów, państwa członkowskie powinny współpracować, zapewniając delegowanym pracownikom ochronę, zgodną z warunkami zawartymi w dyrektywie o pracownikach delegowanych.

Międzynarodowy transport drogowy

Nowe elementy zaktualizowanej dyrektywy będą miały zastosowanie do sektora transportowego, po wejściu w życie przepisów sektorowych, zawartych w pakiecie mobilności. Do tego czasu dyrektywa w wersji z 1996 r. nadal ma zastosowanie.

Kolejne kroki

Państwa członkowskie będą miały dwa lata na transpozycję przepisów do prawa krajowego i wprowadzenie ich w życie.

Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR), współodpowiedzialna za prace nad przepisami powiedziała: "Głosowanie to jest jednym z fundamentów kadencji 2014-2019. Odzwierciedla ono rzeczywistość społeczną, gospodarczą i polityczną Unii Europejskiej. Wyznacza drogę w kierunku bardziej socjalnej Europy, w której przedsiębiorstwa konkurują ze sobą w sposób bardziej sprawiedliwy, a pracownicy mają lepsze prawa. Głosując za przyjęciem tej umowy, Parlament Europejski zapewnia pracownikom lepsze prawa i niezbędną ochronę”

Agnes Jongerius (S&D, NL), współodpowiedzialna za prace nad przepisami powiedziała: "Europa wybiera równe wynagrodzenie za taką samą pracę w tym samym miejscu. I to jest wielkie osiągnięcie. Koledzy z pracy przestają konkurować, jest to ważny krok w kierunku stworzenia Europy socjalnej, która chroni pracowników i powstrzymuje przedsiębiorstwa przed wyścigiem w dół. Europa, która nie idzie na skróty i która dba o wszystkich ludzi pracy".

Informacje dodatkowe

Pracownik delegowany to pracownik oddelegowany przez pracodawcę do czasowego wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE. W 2016 r. w UE było 2,3 mln delegowanych pracowników. W latach 2010-2016 liczba osób delegowanych wzrosła o 69%.

14:38, eu2012mm
Link Dodaj komentarz »

1) Fake'owe konto/ konto fikcyjne/ zmyślone 
2) Konto z prawdziwą tożsamością i wizerunkiem stworzone bez wiedzy ich właściciela
3) Konto z prawdziwą tożsamością i wizerunkiem stworzone za wiedzą lub przez samego ich właściciela a udostępnione trollowni np. zaprzyjaźnionej partii

Są też prawdziwi ludzie wynajęci, opłaceni, świadczący usługi lub będący pracownikami kogoś, dla kogo pracują.

14:03, eu2012mm
Link Dodaj komentarz »

- Dla mnie - konserwatysty to co się stało z TK to katastrofa - powiedział Marek Jurek podczas jednego ze spotkań z okazji 100 lecia niepodległości organizowanego w Łodzi przez abp. Rysia.

Właśnie. PiS to nie żadni konserwatyści, nie żadni chadecy. To oklejona tandetnopatriotycznymi i religijnymi naklejkami bolszewia, rujnująca praworządność, stosująca przemoc, wykańczająca słabszych. Dzieląca na gorszych i lepszych jak Stalinowcy i Naziści. Demokratyczna i praworządna dzisiejsza opozycja powinna uznawać za uczciwego przeciwnika prawicę, która praworządności przestrzega i szanuje Państwo. (Jurka, Ujazdowskiego). Choć współudział w zbrodni niszczenia dobra wspólnego jakim jest Państwo nie powinien być im zapomniany i rozliczony (tu błąd PO z Ujazdowskim)

14:01, eu2012mm
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 28 maja 2018
W Polsce mamy nowy typ "dziennikarzy". Nie są czwartą władzą kontrolującą trzy pozostałe a kontrolują wszelkie grupy kłopotliwe dla władzy wykonawczej i ustawodawczej, które władzą nie są. Stają się w ten sposób narzędziem terroru Państwa lub w najlepszym wypadku tarczą chroniącą władzę. Np. Gmyz śledzący środowisko niepełnosprawnych.
 
Oprócz tego, zauważalne jest po stronie zwolenników opozycji zdziwienie gdy dziennikarz ciśnie polityka opozycyjnego i pojawiające się pytanie: czy on już jest w PiS-ie?. To zdziwienie powstaje bo ludzie mają dzięki ekscesom Gmyza, Ziemca, Adamczyka, Holeckiej, Kurskiego,TVP, PR, itp, które nic wspólnego z dziennikarstwem nie mają, zamęt w głowie.
 
Otóż, droga siostro, drogi bracie: za prawdę powiadam Wam: dziennikarz cisnący np. posłankę Scheuring-Wielgus wykonuje modelowo czwartą władzę, bo kontroluje przedstawicielkę jednej z trzech pozostałych - ustawodawczej. Jako członek organu takiej władzy(Sejmu) jest przez nas opłacana, mimo, że jest w opozycji do większości, która ustanawia władzę wykonawczą. Dziennikarz ma być kontrolerem władzy szeroko pojętej a nie tylko większości rządzącej.
 
I nie ma być jak Gmyz gnębicielem obywateli w obronie władzy W ten sposób staje się jej cynglem.
21:32, eu2012mm
Link Dodaj komentarz »
piątek, 25 maja 2018

 

Spotkanie Marka Zuckerberga – założyciela i szefa Facebooka z posłami do Parlamentu Europejskiego 22 mają 2018

Co Unia Europejska zarzuca Facebookowi:

 1. Fakenewsy wpływają na wyniki wyborów

 2. Fałszywe profile wpływają na rzeczywistość polityczną

 3. Molestowanie przez Internet, tzw. bulling prowadzi do śmierci nieletnich użytkowników.

   

Co zrobił Facebook zdaniem Zuckerberga:

 1. Ograniczył dostęp do danych osobowych dla aplikacji, dla których FB jest platformą.

 2. Zlikwidował 99% kont ISIS na Facebooku

 3. Wciąż uszczelnia i będzie uszczelniał bezpieczeństwo danych

 

A ponadto:

 1. Startupy nie mogą być ograniczane gorsetem regulacji

 2. Modelem biznesowym Facebooka są przeważające zyski z reklamy

 3. UE żąda od FB zastosowania RODO i umożliwienie trwałego usuwania danych

 

Internet to nie jakaś alternatywna rzeczywistość, odlotowy underground dla buntowników i anarchistów. To część realu choć wirtualna i wymaga regulacji tak samo jak ruch drogowy, prawo cywilne, karne lub prasowe. Kłopoty Facebooka z ujawnieniem danych firmie Cambridge Analitica, przez które firma straciła dużą część swej wartości, to nie przejście Facebooka z etapu bycia startupem do ery bycia korporacją bo to już kiedyś się stało lecz bolesne przekonanie się przez jego właścicieli, że to nie Facebook narzuca reguły gry światowi biznesu a raczej nowe internetowe biznesy muszą się do już istniejących reguł dostosować.

 

Lubię to

Marcin Matuzik

 

23:10, eu2012mm
Link Komentarze (1) »
wtorek, 22 maja 2018

Świat pędzi. W PE dyskusja Europosłów z Zuckerbergiem nt. regulacji prawnych Internetu. A w PL na topie rozwalanie praworządności i dzikusy ze stadionów z pałami i dymami jak z filmu Walka o ogień.

20:01, eu2012mm
Link Komentarze (1) »
piątek, 18 maja 2018
czwartek, 17 maja 2018
środa, 16 maja 2018
poniedziałek, 14 maja 2018

12. Moneta, tak w Polszce, iako w Litwie ma bydź za spolną radą, uniformis et aequalis 

20:10, eu2012mm
Link Dodaj komentarz »
piątek, 11 maja 2018
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 36
euroobserver.eu

Wypromuj również swoją stronę